Manege

Op Manege De Wildhoef worden lessen aangeboden op verschillende niveaus van paardrijden. Wij zijn als bedrijf van mening dat paardrijden uit meer bestaat dan uit een rondje rijden op een paard. Daarom bieden wij onze lesklanten een veelzijdig lesprogramma aan, dat bestaat uit de volgende onderdelen:

Wij gaan binnen ons lessysteem uit van de onderstaande leerlijn, die wij aanbieden aan ruiters die bij ons paardrijden.

Uitgangspunt bij onze lessen is het welzijn van ruiter en paard. Om de lessen te geven, beschikken wij over 40 paarden waarbij we altijd een passende combinatie kunnen maken van ruiter en paard.

Voor de Freestyle les, Mini les en Zit les hanteren we een groepsgrootte van maximaal 4 leerlingen per uur. Voor de rijlessen en buitenritten hanteren we een groepsgrootte van 8 tot 9 ruiters. Met deze groepsgrootte krijgen de ruiters voldoende aandacht om in de les echt iets te leren.

Op Manege De Wildhoef kan worden gestart met lessen in het Freestyle Systeem als de kinderen 7 jaar zijn. Uiteraard kan ook op latere leeftijd worden begonnen met lessen in het Freestyle Systeem. Als kinderen 8 jaar zijn en het Freestyle Systeem beheersen, kunnen zij deelnemen aan de Mini les. Na het volgen van de Mini les kunnen de leerlingen de Paardrijles in.

Volwassenen die beginnen met rijden, volgen hetzelfde traject als de kinderen, dus eerst Freestyle les, Mini les en dan naar de Paardrijles.

Ten behoeve van het paardenwelzijn geldt voor de ruiters een maximum gewicht van 95 kilo. Bij een zwaarder gewicht is de belasting voor onze paarden te groot.