Tarieven

De volgende tarieven worden per 1 februari 2024 gehanteerd:

Manegelessen jeugd

Losse les jeugd tot 16 jaar€ 37,75
Kwartaalabonnement met incasso jeugd tot 16 jaar
(per maand)*
€ 129,50
Kwartaalabonnement zonder incasso jeugd tot 16 jaar
(per maand)*
€ 142,00
Privéles jeugd (30 minuten)€ 45,00

Manegelessen volwassenen

Losse les volwassenen€ 43,00
Kwartaalabonnement met incasso volwassenen
(per maand)*
€ 142,00
Kwartaalabonnement zonder incasso volwassenen
(per maand)*
€ 153,00
Privéles volwassenen
(30 minuten)
€ 51,00
Losse les pension€ 18,00
Lease per vaste dag per maand€ 123,50

* Kwartaalabonnement

De kwartaalkaarten zijn 3 maanden geldig:

 • 1 februari t/m 30 april
 • 1 mei t/m 31 juli
 • 1 augustus t/m 31 oktober
 • 1 november t/m 31 januari

Voorwaarden kwartaalabonnement:

 • De kwartaalkaart is strikt persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 • De kwartaalkaart is uitsluitend geldig binnen 1 kwartaal en bevat 13 lessen.
 • Bij het starten met lessen in het kwartaal worden de maandtermijnen in acht genomen.
 • De niet opgereden lessen aan het eind van het kwartaal vervallen. Inhalen kan dus alleen het lopende kwartaal!
 • Rijlessen moeten minimaal 24 uur voor aanvang worden afgezegd in ‘de Ruiterapp’. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten doorberekend. Dit geldt ook bij ziekte van de ruiter.
 • De op tijd afgemelde lessen kunnen binnen hetzelfde kwartaal worden ingehaald.
 • De abonnee is zelf verantwoordelijk voor het afspreken van de inhaallessen. Inhaallessen kunnen alleen worden gereden in een les van hetzelfde niveau en als de les niet vol is.
 • Bij automatische incasso wordt het maandelijkse bedrag rond het einde van de maand van uw rekening afgeschreven voor de daarop komende maand.
 • Bij niet automatische incasso dient het maandbedrag voor de 1e van de maand op de rekening te staan van de manege.
 • Worden bedragen gestorneerd en vervolgens niet voor de 1e van die maand betaald, dan verrekenen wij met een extra factuur ad € 12,50 administratiekosten.
 • Opzeggen van het kwartaalabonnement dient schriftelijk te gebeuren, minimaal 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal.
 • Bij (langere) verhindering door een ongeluk bij ons op de manege worden de niet verreden lessen gerestitueerd.
 • Bij (langere) verhindering door een ongeluk buiten de manege, bijvoorbeeld skaten, turnen, e.d. wordt de rest van de lessen tot aan het volgende kwartaal niet gerestitueerd. Wel kan dan het volgende kwartaal het abonnement tijdelijk worden stopgezet.